Úvodní stránka - XXX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

XXX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti

Oficiální kongresové zpravodajství

06.06.2022

Co se stále nedaří v léčbě dyslipidemií po infarktu myokardu?

Je podle Vás třeba stále připomínat důležitost a zásady léčby dyslipidemie u pacientů v sekundární prevenci, po prodělaném infarktu myokardu?

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, Praha

Zhlédnout
06.06.2022
Srdeční selhání

HFmrEF a HFpEF očima nových amerických doporučení

V rámci bloku České asociace pro srdeční selhání jste hovořil o srdečním selhání se sníženou a s tzv. mild-range ejekční frakcí. Co důležitého v této oblasti přinášejí nová americká doporučení? …

Doc. MUDr. Jiří Krejčí, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika FN u svaté Anny v Brně

Zhlédnout
01.06.2022
Sympozium Novartis

První zkušenosti se siRNA

Jste jedním s z prvních kliniků, kteří měli příležitost ve své praxi pracovat s novou lékovou skupinou hypolipidemik siRNA, tzv. sirany. Jaké jsou tyto vaše první zkušenosti?

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie II. Interní klinika FN Plzeň

Zhlédnout
01.06.2022
Sympozium Novartis

Co mým pacientům vzal inklisiran?

Čekala bych spíš, že řeknete, co Vašim pacientům dal inklisiran… Jak to tedy je? Inklisiran se zatím používá v režimu vzorků. Kolik pacientů jím takto léčíte?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM Praha

Zhlédnout
01.06.2022
Sympozium Sanofi-aventis

Směřování moderní léčby dyslidemií mimo centra je přirozený vývoj

Mají lékaři rezervy v ovlivnění kardiovaskulárního rizika? Pokud ano, kde? Nicméně i prevence je spojena s moderní terapií, která se v oblasti dyslipidemií nyní dynamicky rozvíjí…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
01.06.2022
Sympozium Novartis

První zkušenosti s lékovou skupinou siranů

Měl jste možnost si jako jeden z prvních lékařů vyzkoušet novou lékovou skupinu hypolipidemik. S jakým výsledkem? Jaká byla tato vaše bezprostřední uživatelská zkušenost?Kdo je podle vás ideální pacient pro tuto léčbu?

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Zhlédnout
01.06.2022
Nové knihy

Preventivní medicína se dočkala třetího vydání

Loni spatřila světlo světa kniha Preventivní medicína (vyd. Maxdorf), jejímž jste spoluautorem. Můžete nám ji přiblížit?…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
01.06.2022
Preventivní kardiologie

Seniory do 75 let máme léčit statiny úplně stejně jako mladší pacienty

V rámci bloku věnovanému křehkým pacientům jste se věnovala léčbě dyslipidémie. Jaká jsou specifika hypolipidemické terapie u těchto nemocných?

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie II. Interní klinika FN Plzeň

Zhlédnout
01.06.2022
Preventivní kardiologie

Prevalence neléčené dyslipidémie v primární prevenci je stále vysoká

Co se na základě vašich longitudinálních průřezových studií dá říci o prevalenci dyslipidémie v primární prevenci v České republice?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Zhlédnout
01.06.2022
Sympozium Novartis

U inklisiranu se nám v praxi ověřují data získaná z klinických studií

Inklisiran v klinické praxi zatím funguje v režimu vzorků, dostávají jej tak první pacienti. Co jsme zatím od lékařů slyšela, z velké části ještě neproběhly kontroly lipidogramů…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
01.06.2022
Blok České společnosti pro aterosklerózu

Korekce dyslipidemie u pacientů s renálním selháním

Jaká jsou aktuální doporučení pro léčbu dyslipidemie u pacientů se selháním ledvin?

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM Praha

Zhlédnout
01.06.2022
Kardiovaskulární prevence

Pozitivní trendy kardiovaskulární prevence COVID-19 zbrzdil

Česká kardiologická společnost si stanovila cíl snížit kardiovaskulární úmrtnost o pět procent za deset let. Do jaké míry se to daří?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
01.06.2022
Sympozium Novartis

Pět procent za deset let

Česká kardiologická společnost loni vyhlásila záměr snížit v následujících deseti letech KV mortalitu v České republice o pět procent. Jaký je Vás názor na tuto snahu a jak budete na tomto cíli participovat?

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
01.06.2022
Kardiovaskulární prevence

Kde jsou rezervy v možnostech ovlivnění kardiovaskulární mortality?

Který nástroj kardiovaskulární prevence je podle Vás v České republice nedostatečně využitý? Který z rizikových faktorů bychom mohli více ovlivnit a neděláme to?

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
01.06.2022
Kardiovaskulární prevence

Je reálné výrazně snížit kardiovaskulární úmrtnost?

Česká kardiologická společnosti si dala za cíl snížit kardiovaskulární úmrtnost v České republice o pět procent za deset let. Je tento cíl splnitelný nebo je příliš ambiciózní?

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
01.06.2022
Preventivní kardiologie

Dyslipidémie v těhotenství ovlivňuje další osud ženy

Co se dnes ví o dopadu dyslipidémie v těhotenství na kardiovaskulární prognózu pacientky? Jak by měly být tyto ženy sledovány?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Zhlédnout
01.06.2022
Preventivní kardiologie

Co přinášejí nové tabulky SCORE

Nová evropská doporučení pro kardiovaskulární prevenci jsou rozsáhlý, a ne úplně dokonale přehledný dokument. Jedna ze změn, které přinášejí, se týká tabulek SCORE. V čem tato modifikace spočívá? U kterého pacienta by měl být tento orientační výpočet rizika proveden?

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

Zhlédnout
01.06.2022

Potenciál zlepšit KV prevenci je mimo jiné v úhradách a digitalizaci

V bloku České asociace preventivní kardiologie přednesl prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA, předseda organizačního výboru XXX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti a vedoucí Národního telemedicínského centra přednášku na téma Digitální medicína pro zlepšení výsledků KV prevence…